OrganisasjonOrganisasjon
Navn E-post: Tlf:
General sekretær: Inger Marie Fusdahl imf@oihk.no 41416100
Kretsstyret
Rolle Navn E-post: Tlf:
Leder: Glenn Arne Roen leder@oihk.no
Nestleder Frank Oppøyen
Sekretær: Margaret Aaram margaret.aaram@reitanservicehandel.no
Medlemmer: Jarle Hilton jarlehilton@icloud.com
Medlemmer: Hege Haugen
Medlemmer: Thomas Westeng
Medlemmer: Jan Foyn
Vara: Ingeborg Isaksen ingeborg.isaksen@gmail.com
Vara: Albert Collett
Rolle E-post: Tlf:
Arrangements-/seriekontakt Inger Marie Fusdahl
Kontaktperson Kjelke-hockey Jarle Hilton
Kontaktperson Dame-hockey Ingeborg Isaksen
Hovedtrener kretslag U14 og U15 Morten Haglund
Hovedtrener kretslag jenter Kenneth Nordnes
Fordeling arbeidsoppgaver:
Oppgave Ansvarlig E-post: Tlf:
Kontakt Kretsturnering U13 (2001) Inger Marie Fusdahl/ Gro Rand
Seriekontakt U9 (2004) og U10 (2003) Inger Marie Fusdahl/ Jarle Hilton
Lagleder Kretslag U14, U15 Glenn Arne Roen
Lagleder Kretslag Jenter Glenn Arne Roen
Isfordelingskontakt Glenn Arne Roen
Søknader økonomisk støtte/Bingo Glenn Arne Roen
Verdi-dokument Glenn Arne Roen
Anleggs komite Glenn Arne Roen
Web-ansvarlig Morten Rognaldsen
Dommeransvarlig Glenn Arne Roen
Politiattest: Glenn Arne Roen
Trenerkurs Ingeborg Isaksen
OIHKs lover og reglement (*) Glenn Arne Roen