Samling 4 i Furuset Forum


PROGRAM

Sted: Ski ishall

17.50OppmøteFuruset Forum
18.10 – 18.30OppvarmingI hallen
18.50 – 20.05IstreningI hallen
20.20NedjoggUte
20.45Slutt for dagen

Kontaktperson for samlingen er Manager Kent Nyholt med tlf: 90 10 50 10. Kontaktperson for det sportslige er Hovedtrener Morten Haglund med tlf: 926 10 350