Styret i Oslo Ishockeykrets inviterer ishockeyklubber i Oslo til å delta på Kretstinget 2019


Oslo Ishockeykrets avholder sitt 79. kretsting tirsdag 15. mai 2019 kl 18.00 i Osloidrettens Hus, Ekeberg på ro 331 – Kollen i 3. etg.

Klubbene kan være representert etter følgende skala:

1-50 medlemmer:                  1 delegater

51-100 medlemmer:              2 delegater

100+ medlemmer:                 3 delegater

Delegatene må velges på klubbens årsmøte eller oppnevnes av klubbstyret etter fullmakt fra årsmøtet, og meldes OIHK på vedlagt skjema senest 8. mai 2019.

Representanter skal være sammensatt i henhold til NIFs lov § 2-4.

Kretsstyrets medlemmer teller ikke som representanter for sin klubb. Pass på at klubben beholder sitt antall stemmer ved å sende rett antall representanter.

Forslag

Forslag som skal behandles på tinget må være kretsstyret i hende senest 1. mai 2019. Sendes pr e-post til leder@oihk.no.

Dagsorden

Fullstendig sakliste og nødvendige saksdokumenter publiseres på www.oihk.no senest 8. mai 2019 under fanen ”Organisasjon” på siden ”kretstinget”.

Valg:

Valgkomiteen er i gang med å søke etter nye kandidater for styret i OIHK.

Dersom du eller vet om noen som kan tenke seg å bidra til Oslo-hockey’n – ta kontakt med valgkomiteen:

  • Bjørn Fausa, Vålerenga (Mobil: 916 14 613)
  • Jørgen Darre, Aker (Mobil: 934 58 765)
  • Trond Nordbø, Manglerud Ishockey (Mobil: 99164148)

VEL MØTT

Vennlig hilsen

Frank Oppøyen
Leder Oslo Ishockeykrets
Mobil: 922 80 888
e-mail: leder@oihk.no

Invitasjonen med fullmaktskjema i pdf ligger her