Program for samling 2 på Manglerud  


Tema: Bli kjent krav og forventning   

Fredag 20 mai:  

16.30  Oppmøte  
16.45-17.30  Krav og forventning teori  
17.45-18.15  Oppvarming  
18.45-19.45  Is Alle  
20.00  Nedjogg  
20.30  Avslutning  

Lørdag 21 mai:  

09.45  Oppmøte  
10.00   3000m test  
11.15  Oppvarming  
12.00-12.50  Is Teknikk  
13.05-13.55   Is Teknikk  
14.15  Lunsj  
14.55  Oppvarming  
15.30-16.45  Is Relasjon med puck  
17.00  Nedjogg  
17.30  Avslutning  

Søndag 22 mai:  

08.30  Oppmøte   
09.00-10.00  Foreldremøte  
09.15-10.15  Is Samhandling  
10.30  Chins og 3x Shuttle for de som mangler  
10.30  Gruppearbeid Kamprop   
11.45-12.45  Is NIHF Spilleide  
13.00  Lunsj  
14.00  Gruppearbeid oppsummering  
15.30  Avslutning  

Alle med ha med vannflaske, utstyr til å trene på is pluss barmark inne og ute.   

Spillere som ikke var på samling 1 gjør shuttle og chins test søndag.  

Det serveres lunsj lørdag og søndag. Mat/ drikke mellom øktene må du ha med selv.