Program for samling 5 i Fredrikstad


1 – 3 september

Fredag 

18.00 Oppmøte 

19.30 til 20.45 Istid 

Lørdag 

09.30 Oppmøte 

10.45 – 11.45 is 

13.00 lunsj på Vippen

13.45 Teori / gruppeoppgaver på Vippen

17.00 -18.00 is 

Søndag 

08.15 oppmøte 

09.15 til 11.15 istid (internkamp)

11.45 oppsummering og slutt for dagen