Treningskamp mot Region Innlandet 23 oktoberSpilles i Nes ishall

17.30Oppmøte
19.00 Kamp 3*15 min
Etter kampNedjogg
Etter nedjogg og dusjAvslutning