Bli Grasrottrener ishockey


Veiene til å bli Grasrottrener Ishockey er å ta disse delkursene:

NIHF Grasrottrener ishockey – Del 1

NIHF Grasrottrener ishockey – Del 2 

NIHF Grasrottrener ishockey – Del 3 Treningslære

I tillegg må man ha gjennomført Trenerattesten barn og NIF e-læring Paraidrett

NIHF Grasrottrener ishockey – Del 1 

retter seg mot barn i alderen 7 – 9 år. Treneren skal kunne gi en innlæring av grunnleggende tekniske ferdigheter, samt utvikle fysiske, psykiske og sosiale egenskaper for utøvere på begynnernivå. Det er også avgjørende å kunne ivareta utøvernes behov i et sosialt, spennende og trygt miljø. 

Kurset består av fire hovedemner; Trenerrollen – Tekniske ferdigheter – Ishockeyforståelse – Alderstilpasset trening.

Praktisk informasjon:

Kurset er i Ungdomshallen på Jordal i Oslo til følgende tider:

Fredag 14.4.23 – kursstart kl 17.00
Lørdag 15.4.23 – kursstart kl 10.00
Søndag 16.4.23 – kursstart kl 11.00 

Forkunnskaper:
Trenerattesten barn

Påmelding:

NIHF Grasrottrener ishockey – Del 1

NIHF Grasrottrener ishockey – Del 2 

er en videreutvikling av Grasrottrener ishockey – Del 1. Kurset retter seg mot en ny og eldre aldersgruppe (10-12 år) enn foregående kurs, og har de avsluttende årene i barneidretten i fokus. 

Kurset er delt inn i fire hovedemner; Trene- og lederrollen – Tekniske ferdigheter – Ishockeyforståelse – Alderstilpasset trening, og fokuset er justert til å passe målgruppen. Ting som frafallsproblematikk og talentbegrepet blir bl a tatt opp.

Praktisk informasjon:  

I år er dette kurset for første gang organisert sånn at treningsgruppene dere får jobbe på is med deltakere på FTpT – FellesTrening på Tvers i Oslo. FTpT er en aktivitet hvor regionen i samarbeid med alle Osloklubbene tilbyr felles treninger for spillere fra alle klubbene på sommeisen. Det deltar neste 400 spillere i alderen 7- 16 år og treningsgruppene består av opp mot 50 spillere!

Kurset er fordelt på 4 kvelder i ukedagene hvorav en teorikveld på Teams.

Kurset vil være i Ungdomshallen på Jordal i Oslo på følgende dager: 

mandag 22.05.23 – kursstart kl 17.00

onsdag 24.05.23 – kursstart kl 17.00 – På Teams

torsdag 25.05.23 – kursstart kl 17.00

torsdag 01.06.23 – kursstart kl 17.00

Forkunnskaper:

Bestått NIHF Grasrottrener ishockey – Del 1 – se over.

Trenerattesten barn

Påmelding:

NIHF Grasrottrener ishockey – Del 2 

NIHF Grasrottrener ishockey – Del 3 Treningslære

tar for seg barmarkstrening for barn i alderen 7-12 år og skal sette deltakerne i stand til å sikre god, utviklende og fornuftig barmarkstrening for barna, samt utvikle barnas fysiske, psykiske og sosiale egenskaper. Det er også avgjørende å kunne ivareta barnas behov i et sosialt, spennende og trygt miljø.

Delkurset avholdes av NIHF sentralt og gjennomføres digitalt, men live med kursleder.

Praktisk informasjon:

Kurset avholdes digitalt via Teams – 09.06.23 kl 18.00 – 23.00.

Del 3 kan gjennomføres uavhengig av del 1 og del 2

Forkunnskaper:

Trenerattesten barn

NIF e-læring Paraidrett

Påmelding:

NIHF Grasrottrener ishockey – Del 3 Treningslære