Ekstraordinært Regionstinget 2021


Styret i Norges Ishockeyforbund Region Oslo og Viken Øst inviterer ishockeyklubber i regionen til å delta på ekstraordinært Regionstinget 2021.

Norges Ishockeyforbund Region Oslo og Viken Øst (ROVØ) avholder ekstraordinært regionsting tirsdag 21. september 2021 kl 18.00 på Jordal Amfi. 

Klubbene kan være representert etter følgende skala:

1-50 medlemmer:                  1 delegat

51-100 medlemmer:              2 delegater

100+ medlemmer:                  3 delegater

Delegatene må velges på klubbens årsmøte eller oppnevnes av klubbstyret etter fullmakt fra årsmøtet, og meldes ROVØ på vedlagt skjema senest 8. juni 2021. 

Representanter skal være sammensatt i henhold til NIFs lov § 2-4.

Medlemmer i Regionstyret har stemmerett, men teller ikke som representanter for sin klubb. Pass på at klubben beholder sitt antall stemmer ved å sende rett antall representanter.

Forslag

Forslag som skal behandles på tinget må være regionstyret i hende senest 14. september 2021 og sendes pr e-post til leder@oihk.no.

Dagsorden

SAK 1

Budsjett 2022 og resultat 2020

SAK 2

Valg

  • Ny leder.
         Leder Jonas Virtanen fratrer og det velges ny leder.
  • Kontrollkomite

Ekstraordinært Regionsting 2021 – Agenda-saksliste (1) (pdf)

VEL MØTT

Vennlig hilsen  

Bente Ringlund Bunæs

Nestleder NIHF Region Oslo og Viken Øst

Mobil: 977 89 297

e-post: bente.ringlund@gmail.com