Informasjonsmøte om dommerkurset: FastTrack – alle kan dømme hockey


Vedlagt er informasjon som i dag sendes «alle» tilgjengelige adresser – FastTrack Dommerkurs

Setter stor pris på om du er med og deler denne informasjonen slik at vi kan få flest mulig inn til vårt informasjonsmøte og forhåpentligvis deretter videre som dommere.

Dette er aktuelt for alle som eier og vet hvordan knyte på seg et par skøyter. Utgangspunktet er spillere som må eller velger å gi seg – disse kan ofte bli meget gode dommere på kort tid. Vi vet at alle ikke når helt frem til VM, det er ikke målet for en slik kampanje – vi mangler flest dommere på «bredde».

Erfaringen sier at for å få med nye dommere på et slikt prosjekt må kontakten knyttes på allerede eksisterende relasjoner. Derfor har vi alle en nøkkelrolle for å skape den første interessen om det er noen «vi vet om»

FastTrack _kursplakat 2016

FastTrack informasjon 2016