INNBYDELSE TIL REKRUTTERINGSSEMINAR


Vi ønsker å holde fokus på rekrutteringen til våre ishockeyskoler og inviterer til rekrutteringsseminar:

Sted:               Gardermoen
Dato:              Søndag 4. november 2018
Kl.:                 1030 – 1600
Målgruppe:    Klubbledere
                        Sportslig og/eller ansvarlig for ishockeyskolen
                        Kretsleder/sportslig ansvarlig i kretsen

    Agenda:

 1. Deltakere på skøyte og hockeyskolen – tall og utvikling siste sesong
 1. Rekrutteringsmål i den enkelte klubb/krets – definere klubben i forhold til rekrutteringsmål
 1. Bruk av sosiale medier i rekrutteringsarbeid – kort ABC presenteres
 1. Jentehockey
  • Status jenteseriene
  • Status jentehockeyweekend
 1. Utvalgte utfordringer i rekrutteringsarbeidet
  • Hvordan håndtere de yngste/ferskeste på isen?
  • Hvordan engasjere foreldre på isen/som hjelpetrenere?
 1. Forberede innhold i rekrutteringsseminar i egen krets
  • Hva trenger krets/klubb hjelp til i rekrutteringsarbeidet.
  • Når kan det passe med en samling i kretsen med fokus på rekruttering?
  • Hvordan sikre at alle klubber dukker opp og er engasjert i rekruttering?

Seminaret er gratis og inkluderer lunsj, deltagerne dekker selv sine reiseutgifter, samt drikke

til maten.

NIHF dekker reiseutgifter (idrettspris på fly) for en representant fra hver klubb og

krets fra Rogaland, Sør-Trøndelag, Hordaland og Nord-Norge.

Det er plassbegrensning. Hver klubb og krets kan stille med inntil to deltagere 

Påmelding på vedlagte påmeldingsskjema snarest og senest innen fredag 26. oktober.
Påmeldingsskjema ligger her

Vennlig hilsen

NORGES ISHOCKEYFORBUND

Audun Moum Larssen (s.)

Konsulent utvikling