INVITASJON TIL PUNKTSAMLING FOR JENTER


Norges Ishockeyforbund har gleden av å invitere til punktsamling for jenter født 2005 – 2009. Samlingen vil foregå i Skedsmo ishall lørdag 21.- søndag 22. september. Deltagerne vil bli inndelt i to grupper etter alder. 

Deltageravgiften er på kr. 500,- og inkluderer:

  • 4 isøkter
  • 2 barmarksøkter
  • teori
  • måltider
  • overnatting

Deltagere fra Stavanger, Kristiansand, Bergen, Trondheim og Nord-Norge betaler ikke deltageravgift. Samtlige bekoster sine egne reiseutgifter.

Vi kan tilby overnatting i ishallen, men dette forutsetter tilsyn av foreldre. Bekreftelse på din deltagelse vil bli sendt på e-post etter at påmeldingsfristen er utløpt. Deltageravgiften skal innbetales på faktura som du får tilsendt etter at samlingen er gjennomført.

Påmelding på vedlagte svarslipp sendes snarest og senest innen onsdag 11. september til aml@hockey.no

Audun Moum Larssen (s)

Vennlig hilsen
NORGES ISHOCKEYFORBUND

Audun Moum Larssen (s)
Konsulent utvikling

Norges Ishockeyforbund
Serviceboks 1 U.S.
Sognsveien 75
0840 Oslo

E-post: aml@hockey.no

Invitasjonen med påmeldingsskjema i pdf ligger her