Kretslagstrenere sesongen 2016/17


OIHK har engasjert for sitt U14 og U15 kretslag Morten Haglund som ny kretslagstrener for sesongen 2016/17, som assisterende trener får han Andreas Sollien, som har fornyet engasjementet for 1 sesong.
På jentekretslaget har vi videreført engasjementet med Kenneth Nordnes for sesongen 2016/17.

 

OIHK ønsker trener teamet lykke til!
oihk-logo