Ledige plasser på NIHF Grasrottrener ishockey – Del 2


Kurset er en videreutvikling av Grasrottrener ishockey – Del 1. Det retter seg mot en ny og eldre aldersgruppe (10-12 år) enn foregående kurs, og har de avsluttende årene i barneidretten i fokus.

Kurset er delt inn i fire hovedemner; Trene- og lederrollen – Tekniske ferdigheter – Ishockeyforståelse – Alderstilpasset trening, og fokuset er justert til å passe målgruppen. Ting som frafallsproblematikk og talentbegrepet blir bl a tatt opp.

I år er kurset for første gang organisert sånn at treningsgruppene man får jobbe med på is er deltakere på FTpT – FellesTrening på Tvers i Oslo. FTpT er en aktivitet hvor regionen i samarbeid med alle Osloklubbene tilbyr felles treninger for spillere fra alle klubbene på sommeisen. Det deltar over 400 spillere i alderen 7- 16 år og treningsgruppene består av opp mot 50 spillere!

Kurset er fordelt på 4 kvelder i ukedagene hvorav en teorikveld på Teams. Praksis er i Ungdomshallen.

Programmet er som følger:

22.05.23 – oppmøte 17.00 – ferdig kl 22 – observasjon på FTpT U10-U11
24.05.23 –  TEAMS – oppmøte 17.00 – ferdig ca kl 18.30
25.05.23 – oppmøte 17.00 – ferdig ca kl 2015 – praksis på FTpT U12-U13 gruppe 2

01.06.23 – oppmøte 17.00 – ferdig ca kl 2015 – praksis på FTpT U12-U13 gruppe 2


Påmeldingsfrist: 19.mai 23

FOR PÅMELDING – KLIKK HER