Manglerudhallen er tildelt is sommeren 2015


Bymiljøetaten har besluttet at årets sommeris blir lagt til Manglerudhallen. Det betyr at isen ikke blir fjernet denne sesongen utenom nødvendig vedlikehold av isflata i perioder. I juli måned er Manglerudhallen stengt, hvor det kun gjennomføres nødvendig tilsyn av hallen. Den kommunale del av istiden administreres av Oslo Ishockeykrets som tildeler istid til den enkelte klubb. Dette gjelder både ishockey og kunstløp.

Oversikt over tildelt is ligger her. Våris Manglerudhallen 2015

Manglerudhallen-