NIHF – Grasrottrener ishockey – Del 1


Å få trygge og glade barn på isen krever kunnskap av dem som trener barna. 

For at klubbene skal stå godt rustet på trenersiden når den nye sesongen er her har Regionen derfor prioritert å bruke av sommerisen til trenerutdannelse, og har i dag gleden av å tilby følgende kurs:

NIHF – Grasrottrener ishockey – Del 1

Dette er første kurs for nye trenerspirer, og retter seg mot barn i alderen 7 – 9 år. Treneren skal kunne gi en innlæring av grunnleggende tekniske ferdigheter, samt utvikle fysiske, psykiske og sosiale egenskaper for utøvere på begynnernivå. Det er også avgjørende å kunne ivareta utøvernes behov i et sosialt, spennende og trygt miljø. Kurset består av fire hovedemner;

  • Trenerrollen 
  • Tekniske ferdigheter  
  • Ishockeyforståelse 
  • Alderstilpasset trening

Man må ha Trenerattesten barn NIF for å melde seg på kurset.

Del 1 og Del 2 bør gjennomføres med kort intervall. Vi anbefaler derfor at alle som melder seg på Del 1 også melder seg på Del 2 i juni i Manglerudhallen.

Grasrottrener Del 1 i Manglerudhallen – 13.05.22 – 15.05.22 – PÅMELDING

Grasrottrener Del 2 i Manglerudhallen – 17.06.22 – 19.06.22 – PÅMELDING