Ønsker du å bli ishockeytrener?


Da er veien dit å ta Grasrottrener Ishockey som består av følgende:

NIHF Grasrottrener ishockey – Del 1

NIHF Grasrottrener ishockey – Del 2

NIHF Grasrottrener ishockey – Del 3

I tillegg må man ha gjennomført Trenerattesten barn og NIF e-læring Paraidrett.

NIHF Grasrottrener ishockey – Del 1 

retter seg mot barn i alderen 7 – 9 år. Treneren skal kunne gi en innlæring av grunnleggende tekniske ferdigheter, samt utvikle fysiske, psykiske og sosiale egenskaper for utøvere på begynnernivå. Det er også avgjørende å kunne ivareta utøvernes behov i et sosialt, spennende og trygt miljø. Kurset består av fire hovedemner; Trenerrollen – Tekniske ferdigheter – Ishockeyforståelse – Alderstilpasset trening.

Praktisk informasjon:

Kurset er i Ungdomshallen på Jordal i Oslo til følgende tider:

Fredag 14.4.23 – kursstart kl 17.00
Lørdag 15.4.23 – kursstart kl 10.00

Søndag 16.4.23 – kursstart kl 11.00 

Forkunnskaper:
Trenerattesten barn – KLIKK HER

Påmelding:

KLIKK HER

NIHF Grasrottrener ishockey – Del 2 

er en videreutvikling av Grasrottrener ishockey – Del 1. Kurset retter seg mot en ny og eldre aldersgruppe (10-12 år) enn foregående kurs, og har de avsluttende årene i barneidretten i fokus. Kurset er som Trener I – Del 1 delt inn i fire hovedemner;Trenerrollen – Tekniske ferdigheter – Ishockeyforståelse – Alderstilpasset trening, og fokuset er justert til å passe målgruppen. Ting som frafallsproblematikk og talentbegrepet blir tatt opp, dette er temaer Trener I – Del 1 ikke innehar.

Praktisk informasjon:

Kurset vil være i Ungdomshallen på Jordal i Oslo. 

Det gjenstår noen detaljer, men foreløpig er dette tidene vi jobber med:

mandag 22.05.23 

torsdag 25.05.23
torsdag 01.06.23

Forkunnskaper:

Bestått NIHF Grasrottrener ishockey – Del 1 – se over.

Trenerattesten barn – KLIKK HER

Påmelding:

Link til påmelding bli lagt ut når alt er avklart.

NIHF Grasrottrener ishockey – Del 3 Treningslære

tar for seg barmarkstrening for barn i alderen 7-12 år og skal sette deltakerne i stand til å sikre god, utviklende og fornuftig barmarkstrening for barna, samt utvikle barnas fysiske, psykiske og sosiale egenskaper. Det er også avgjørende å kunne ivareta barnas behov i et sosialt, spennende og trygt miljø.

Delkurset avholdes av NIHF sentralt og gjennomføres digitalt, men live med kursleder.

Praktisk informasjon:
Kurset avholdes digitalt via Teams og første mulighet er allerede onsdag 01.03.23 – kl 18.00 – 23.00.

Forkunnskaper:

Trenerattesten barn – KLIKK HER
NIF e-læring ParaidrettKLIKK HER 

OBS! Del 3 kan gjennomføres før del 1 og del 2

Påmelding:

01.03.23 – KLIKK HER

09.06.23 – KLIKK HER