ROVØ avlyser all planlagt spiller- og trenerutdannelse i regionen ut året


Sosial nedstenging av Oslo som innføres fra tirsdag 10.11.20 og varer i minst 3 uker fremover får følgende konsekvenser i regionens aktiviteter:

• All fritidsaktivitet for voksne stenges.
• Barne- og ungdomsidretten kan fortsette å arrangere treninger, men ikke delta på cuper og turneringer, heller ikke utenbys.
Disse reglene gjelder pr nå kun i Oslo, men på torsdag 5.11.20 sa helseminister Bent Høie at han oppfordrer kommunene rundt Oslo om å følge hovedstadens tiltak.

Med bakgrunn i dette avlyser ROVØ all planlagt spiller- og trenerutdannelse i regionen ut året, og krysser fingrene for at vi kan arrangere utviklingssamlinger, regionlagssamlinger for gutter og jenter samt trenerutdannelse på nyåret.