Samling 14, Manglerud ishall


Mandag og tirsdag har likt program.

17:15Oppmøte med info i garderoben
18:30 – 19:45Istrening
20:00Nedjogg og avslutning for dagen
Vi beholder garderoben over natta. Slik at utstyret kan ligge igjen i hallen.