Kent Nyholt


Samling 14, Manglerud ishall

Mandag og tirsdag har likt program. 17:15 Oppmøte med info i garderoben 18:30 – 19:45 Istrening 20:00 Nedjogg og avslutning for dagen Vi beholder garderoben over natta. Slik at utstyret […]


Turnering i Åmål, kull 2009

07:00 Oppmøte i Åmål ishall. 9 mars 2024. Adresse: Vikenborgsplan, Töres Pedersonsgatan 11, 662 36 Åmål, Sverige Spilleskjema 08:00 Bohuslän/Dal – Oslo og viken Øst 10:00 Östergötland – Örebro län 12:30 […]


Program for samling 9 i Grunerhallen

10 – 12 november, garderobe Strong og B14, hugin som trenergarderobe. Fredag  17.00 Oppmøte  18.30 til 19.45 Istid  Lørdag  08.30 Oppmøte  09.45 – 10.45 istid 11.15 Lunsj 13.30 – 14.30 […]