Styret i Norges Ishockeyforbund Region Oslo og Viken Øst inviterer ishockeyklubber i regionen til å delta på Regionstinget 2024.


Styret i Norges Ishockeyforbund Region Oslo og Viken Øst inviterer ishockeyklubber i regionen til å delta på Regionstinget 2024.

Norges Ishockeyforbund Region Oslo og Viken Øst (ROVØ) avholder sitt 5. ordinære regionsting 

onsdag 15. mai 2024 kl 18.00 

Møtet er digitalt

Teams-link blir sendt til delegatene i forkant av Regionstinget.

Klubbene kan være representert etter følgende skala:

1-50 medlemmer:             1 delegat

51-100 medlemmer:         2 delegater

100+ medlemmer:            3 delegater

Delegatene må velges på klubbens årsmøte eller oppnevnes av klubbstyret etter fullmakt fra årsmøtet, og meldes ROVØ på vedlagt skjema senest 8. mai 2024. 

Representanter skal være sammensatt i henhold til NIFs lov § 2-4.

Medlemmer i Regionstyret teller ikke som representanter for sin klubb. Pass på at klubben beholder sitt antall stemmer ved å sende rett antall representanter.

Forslag

Forslag som skal behandles på tinget må være regionstyret i hende senest 1. mai 2024 og sendes pr e-post til leder@oihk.no.

Dagsorden

Fullstendig sakliste og nødvendige saksdokumenter publiseres på www.oihk.no senest 8. mai 2024 under fanen ”Organisasjon” på siden ”Dokumenter”:  KLIKK HER

Valg

Norsk ishockey er som alle vet i stor grad basert på frivillighet og stort engasjement, og det er derfor viktig at så mange som mulig i vår region tar kontakt for å komme med innspill på kandidater.

Valgkomiteen i ROVØ ønsker innspill og forslag på kandidater til regionstyret fra klubber og tillitsvalgte. Dersom du eller vet om noen som kan tenke seg å bidra til hockey’n i vår region – ta kontakt med valgkomiteen:

  • Marit Anseth, Grüner Ishockey IL, Mobil: 90 61 68 15
  • Trond Nordbø, Manglerud Star Ishockey, IL, Mobil: 99 16 41 48
  • Joakim Simensen, Stjernen Hockey Fredrikstad, Mobil: 90736289         

VEL MØTT

Vennlig hilsen

Bente Ringlund Bunæs

Leder NIHF Region Oslo og Viken Øst

Mobil: 97 78 92 97

e-mail: leder@oihk.no

Invitasjonen med Fullmaktsskjema i PDF er tilgjengelig her