Styret i Oslo Ishockeykrets inviterer ishockeyklubber i Oslo til å delta på ekstraordinært Kretstinget 2019.


Oslo Ishockeykrets avholder ekstraordinært kretsting tirsdag 27. august 2019 kl 18.00 i Osloidrettens Hus, Ekeberg på rom 338 – Bislett i 3. etg.

Klubbene kan være representert etter følgende skala:

1-50 medlemmer: 51-100 medlemmer: 100+ medlemmer:

1 delegater 2 delegater 3 delegater

Delegatene må velges på klubbens årsmøte eller oppnevnes av klubbstyret etter fullmakt fra årsmøtet, og meldes OIHK på vedlagt skjema senest 8. mai 2019.

Representanter skal være sammensatt i henhold til NIFs lov § 2-4.

Kretsstyrets medlemmer teller ikke som representanter for sin klubb. Pass på at klubben beholder sitt antall stemmer ved å sende rett antall representanter.

Forslag

Forslag som skal behandles på tinget må være kretsstyret i hende senest 20. august 2019. Sendes pr e- post til leder@oihk.no.

Dagsorden

SAK 1

Styret i NIHF har i møte 25. februar 2019 fattet følgende vedtak:

Kretsene endrer navn til regioner. Det etableres 6 regioner:

 1. Nord (Finnmark, Troms, Nordland)
 2. Midt (Trøndelag, Møre og Romsdal)
 3. Sørvest (Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Agder)
 4. Viken vest: Telemark, Vestfold, Buskerud, Asker og Bærum)
 5. Innlandet: (Hedmark, Oppland, Akershus nord)
 6. Viken øst: (Oslo, Østfold, Akershus sør/øst)

Navnet «NIHF Viken Øst» skal behandles og nye forslag kan sendes til leder@oihk.no

SAK 2

Valg:

Foreta følgende valg: 

 1. Leder og nestleder. 
 2. 5 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. 
 3. 2 revisorer og 2 vararevisorer. 
 4. Representanter til ting i overordnete organisasjoner eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. 
 5. Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste særkretsting.

Valgkomiteen er i gang med å søke etter nye kandidater for styret i den nye regionen.
Dersom du vet om noen som kan tenke seg å bidra til Oslo-hockey’n – ta kontakt med valgkomiteen:

 • Bjørn Fausa, Vålerenga (Mobil: 916 14 613)
 • Jørgen Darre, Aker (Mobil: 934 58 765)
 • Trond Nordbø, Manglerud Ishockey (Mobil: 99164148)

VEL MØTT

Vennlig hilsen

Frank Oppøyen
Leder Oslo Ishockeykrets
Mobil: 922 80 888
e-post: leder@oihk.no

Fullmaktskjema ligger her

Ekstraordinært Kretstinget 2019

Agenda / Saksliste

a) Godkjenne de fremmøtte representantene. 

b) Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden. 

c) Velge dirigent(er), referent(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen. 

d) Behandle forslag og saker. 

e) Foreta følgende valg: 

1. Leder og nestleder. 

2. 5 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. 

3. 2 revisorer og 2 vararevisorer. 

4. Representanter til ting i overordnete organisasjoner eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. 

5. Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste særkretsting.