Styret i Oslo Ishockeykrets inviterer ishockeyklubber i Oslo til å delta på Kretstinget 2019


Oslo Ishockeykrets avholder sitt 79. kretsting onsdag 15. mai 2019 kl 18.00 i Osloidrettens Hus, Ekeberg på ro 331 – Kollen i 3. etg.

Klubbene kan være representert etter følgende skala:

1-50 medlemmer:                  1 delegater

51-100 medlemmer:              2 delegater

100+ medlemmer:                 3 delegater

Delegatene må velges på klubbens årsmøte eller oppnevnes av klubbstyret etter fullmakt fra årsmøtet, og meldes OIHK på vedlagt skjema senest 8. mai 2019.

Representanter skal være sammensatt i henhold til NIFs lov § 2-4.

Kretsstyrets medlemmer teller ikke som representanter for sin klubb. Pass på at klubben beholder sitt antall stemmer ved å sende rett antall representanter.

Forslag

Forslag som skal behandles på tinget må være kretsstyret i hende senest 1. mai 2019. Sendes pr e-post til leder@oihk.no.

Dagsorden

Fullstendig sakliste og nødvendige saksdokumenter publiseres på www.oihk.no senest 8. mai 2019 under fanen ”Organisasjon” på siden ”kretstinget”.

Valg:

Valgkomiteen er i gang med å søke etter nye kandidater for styret i OIHK.

Dersom du eller vet om noen som kan tenke seg å bidra til Oslo-hockey’n – ta kontakt med valgkomiteen:

  • Bjørn Fausa, Vålerenga (Mobil: 916 14 613)
  • Jørgen Darre, Aker (Mobil: 934 58 765)
  • Trond Nordbø, Manglerud Ishockey (Mobil: 99164148)

VEL MØTT

Vennlig hilsen

Frank Oppøyen
Leder Oslo Ishockeykrets
Mobil: 922 80 888
e-mail: leder@oihk.no

Kretstinget 2019
Agenda / Saksliste

a) Godkjenne de fremmøtte representantene.
b) Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.
c) Velge dirigent(er), referent(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
d) Behandle beretning.
e) Behandle regnskap for særkretsen i revidert stand.
f) Behandle forslag og saker.
g) Fastsette kontingent.
h) Behandle budsjett for særkretsen.
i) Foreta følgende valg:

  1. Leder og nestleder.
  2. 5 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.
  3. 2 revisorer og 2 vararevisorer.
  4. Representanter til ting i overordnete organisasjoner eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
  5. Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste særkretsting.

Invitasjonen med fullmaktskjema i pdf ligger her

[contact-form-7 id=»1681″ title=»OIHK kretsting 2019″]