Ungdomsnettverket til Oslo idrettskrets søker nye medlemmer! 


Ungdomsnettverket er en gruppe som gjør en ekstra innsats for å løfte idrettsungdom i Oslo. Vi ønsker å være et nettverk av unge idrettsledere som samler personer med variert idrettsbakgrunn og geografisk tilhørighet i byen.

Vi søker engasjert idrettsungdom og unge voksne som vil være med å utgjøre en forskjell, og søker nå påfyll av nye medlemmer fra januar 2023.

For mer informasjon se:
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/oslo/nyhet/2022/ungdomsnettverket-rekrutterer-2023/