Eliteleir for dommere sommeren 2016


Invitasjon til NIHF Eliteleir for dommere 2016
Norges ishockeyforbund skal også i år arrangere Eliteleir på Hamar, i den forbindelse ønsker vi
og invitere unge dommere som ønsker ekstra trening og utvikling. Dette er stedet for deg som
ønsker en uke med mye aktivitet på is, barmark og teori – en utmerket arena for utvikling.
Eliteleieren foregår over to uker i august 2016, du kan søke enten på uke 31 eller 32.
Nytt av året er at vi ønsker å tilby to forskjellige program:
 Uke 31 – dommere med erfaring fra U16 og oppover
 Uke 32 – dommere med erfaring opp til og med U15
En uke på Eliteleiren varer fra søndag 18:00 og avsluttes påfølgende lørdag rundt kl. 14:00.
Uken på Hamar inkluderer:
 Kamper hver kveld – oppfølging og veiledning fra NIHF instruktør
 1 økt med istrening hver dag
 1-2 økter barmark hver dag
 Teoritimer
 To instruktører oppnevnt fra NIHF som følger gruppen hver dag
 Kost og losji
Det beregnes en egenandel pr dommer på kr 3.950,- faktureres den enkelte dommer.
Dersom deltaker er under 18 år faktureres foresatt. Transport til og fra Hamar dekkes av den
enkelte dommer.
Gjennomføring forutsetter minst 12 påmeldte dommere pr uke, som kvalifiserer innenfor uke krav
som er satt for hver uke.

Påmeldingsskjema ligger her.

Invitasjonen i pdf format ligger her.

Vennlig hilsen
Norges ishockeyforbund
Geir Thomas Olsen Morthen Wikstrand
Dommersjef Dommerutvalget – Bredde
Hockey forbundet