Oslo Ishockeykrets 2016 76. Kretsting


Styret i Oslo Ishockeykrets inviterer deg til å delta på Kretstinget 2016.

Oslo Ishockeykrets avholder sitt 76. kretsting:

Dato: Torsdag 19. mai 2016

Klokkeslett: 18.00

Sted: Idrettens Hus, Ekeberg

Rom: Bislett (3. etg.)

Tidsfrister:

Varsling av Kretstinget (1 måned før): 18. april 2016

Innmelding av saker (2 uker før): 4. mai 2016

Utsendelse av saksliste/protokoll (1 uke før): 11. mai 2016 

Valg:

Valgkomiteen er i gang med å søke etter nye kandidater for styret i OIHK.

Dersom du eller vet om noen som kan tenke seg å bidra til Oslo-hockey’n – ta kontakt med valgkomiteen:

·         Magnus Evensen Hasle/Løren (Mobil: 95456700)

·         Jørgen Darre Aker (Mobil: 93458765)

·         Ulf Stubberud Grüner Ishockey (Mobil: 90914411)

oihk-logo