Grasrottrener ishockey – Del 1 på sommerisen i Manglerudhallen 


Retter seg mot barn i alderen 7 – 9 år. Treneren skal kunne gi en innlæring av grunnleggende tekniske ferdigheter, samt utvikle fysiske, psykiske og sosiale egenskaper for utøvere på begynnernivå. Det er også avgjørende å kunne ivareta utøvernes behov i et sosialt, spennende og trygt miljø.

Kurset består av fire hovedemner: Trenerrollen – Tekniske ferdigheter – Ishockeyforståelse – Alderstilpasset trening.

Kurset er i Manglerudhallen i Oslo til følgende tider:
Torsdag 11.04.24 – kursstart kl 17.45 på Teams
Fredag 12.04.24 – kursstart kl 17.00
Lørdag 33.04.24 – kursstart kl 09.00

Kursleder:
Kristian Gilbert
976 50 244

Det serveres håndmat fredag og lørdag, men ta også med ekstra mat og drikke. Til praksis på is trenger du skøyter, hjelm, hansker og kølle. Til teorien penn og papir.

Pris pr deltaker kr 2500,-

Ved flere deltakere fra samme klubb gis følgende rabatt:

3 -5 deltakere – 15% for alle

> 5 deltakere – 30% for alle 

Påmeldingsavgiften vil bli fakturert klubbene i forkant av kurset.

Dersom moderklubb ikke er oppgitt vil deltaker selv faktureres for deltakeravgiften.

Forkunnskaper:
Trenerattesten barn NIF

For ytterligere informasjon og påmelding:

NIHF Grasrottrener ishockey – Del 1

Del 2 kommer senere