Grasrottrener ishockey – Del 2 på sommerisen i Manglerudhallen


Kurset retter seg mot barn i alderen 10-12 år. Treneren skal videreutvikle grunnleggende tekniske ferdigheter og ishockeyforståelse, samt utvikle fysiske, psykiske og sosiale egenskaper for utøverne. Det er også avgjørende å kunne ivareta utøvernes behov i et sosialt, spennende og trygt miljø.

Kurset består av fire hovedemner – Trenerrollen – Tekniske ferdigheter – Ishockeyforståelse – Alderstilpasset trening.
Kurset er i Manglerudhallen og er fordelt på 4 kvelder i ukedagene:
Mandag 13.05.24 – teori 17-21
Tirsdag 14.05.24 – teori og observasjonspraksis 17-20
Torsdag 23.05.24 – teori og praksis 17-21
Torsdag 30.05.24 – teori og praksis 17-21

Kursleder:
Kristian Gilbert
976 50 244

Det serveres håndmat, men ta også med ekstra mat og drikke. Til praksis på is trenger du skøyter, hjelm, hansker og kølle. Til teorien penn og papir.

Pris pr deltaker kr 2500,-

Ved flere deltakere fra samme klubb gis følgende rabatt:
3 -5 deltakere – 15% for alle
> 5 deltakere – 30% for alle
Påmeldingsavgiften vil bli fakturert klubbene i forkant av kurset.
Dersom moderklubb ikke er oppgitt vil deltaker selv faktureres for deltakeravgiften.

Man må har følgende kompetanse for å melde seg på kurset:
Trenerattesten barn NIF
NIF e-læring Paraidrett
NIHF Grasrottrener ishockey – Del 1

For ytterligere informasjon og påmelding:
Grasrottrener Ishockey – Del 2Kan du også rette opp datoen på Grasrottrener – del 1
Det er lørdag 13.4, ikke 33.04

Kurset er i Manglerudhallen i Oslo til følgende tider:
Torsdag 11.04.24 – kursstart kl 17.45 på Teams
Fredag 12.04.24 – kursstart kl 17.00
Lørdag 13.04.24 – kursstart kl 09.00