Idrettsbyråd Rina Mariann Hansen vil bevilge mindre til Nye Jordal Amfi.