Kampoppsett for OIHKs kretsturnering for U13-lag 2016


OIHKs kretsturnering for U13-lag går på Jordal 1.-3. april, følgende lag stiller:

Furuset
Grüner
Hasle-Løren
Holmen
Skedsmo
VIF

Kampoppsett

Fredag:  Hjemmelag    Bortelag  Arena
16,30 VIF Furuset Jordal Amfi
18,00 Hasle Løren Skedsmo Ungdomshallen
19,30 VIF Holmen Ungdomshallen
19,45 Grüner Furuset Jordal Amfi
Lørdag:
9,30 Holmen Hasle Løren Ungdomshallen
11,00 Skedsmo VIF Jordal Amfi
12,30 Hasle Løren Grüner Jordal Amfi
14,00 Holmen Skedsmo Jordal Amfi
15,30 Grüner VIF Jordal Amfi
17,00 Skedsmo Furuset Jordal Amfi
Søndag:
11,15 Grüner Holmen Jordal Amfi
12,45 Furuset Hasle Løren Jordal Amfi
13,45 Skedsmo Grüner Ungdomshallen
14,15 Furuset Holmen Jordal Amfi
15,15 VIF Hasle Løren Ungdomshallen

Med 6 lag blir denne turneringen kjørt som en serie hvor alle spiller en kamp mot alle, totalt 15 kamper. Kampene vil være på 2×18 minutter med spillebytte på 1:30min og det vil være 2 dommere pr kamp. Ellers følger vi bestemmelsene fra NIHF:

 

  1. Turneringene skal arrangeres ihht NIHFs bestemmelser for turneringsspill for klassen, spillere som ikke holder alder – se over – kan ikke delta (se også NIHFs Kampreglement §2-9).
  2. Alle andre reglementer/bestemmelser for NIHF skal følges.NB! Faste spillebytter og Rotasjonsmal skal benyttes i alle kamper. Disp fra dette gis ikke.
  3. Tidfestede seriekamper i periode for turnersarrangement skal avvikles i hht til oppsett.
  4. Det er NIHF som foretar disiplinærstraffbehandling dersom annen avtale ikke er inngått med oss. Dommersjef Geir Thomas Olsen skal kontaktes umiddelbart av turneringens dommeransvarlige når matchstraff er idømt slik at behandling kan gjøres fortløpende. Arrangør har ikke  myndighet til å foreta slik behandling på egenhånd og et brudd på dette vil kunne medføre at tillatelse  nytt arrangement ikke vil bli gitt.  Alle rapporter om matchstraffer skal sendes NIHF når turneringen er avsluttet.
  5. Alle deltakerlag tilknyttet kretser utenfor Oslo må ha godkjennelse fra egen krets for å kunne delta i U13.
  6. Liste over utenlandske deltakerlag skal sendes NIHF snarest og senest 14 dager før turneringsstart.  Arrangør er pålagt å innhente godkjennelse fra respektive nasjonale forbund for alle utenlandske deltakerlag.

Alle deltagere vil motta medalje og det blir pokal til 1. – 3. plass.

oihk-logo