Sesongen for U15, kull 2006 er avlyst


Grunnet Covid -19 har Norges Ishockeyforbund vedtatt å avlyse FC U15 for denne sesongen. De har vedlagt denne teksten.

Alle turneringene ville medført mange lag samlet, samt reise for mange, noe som er i strid med alle anbefalinger fra myndighetene mtp økt risiko for smitte.  I og med at det er behov for en viss forutsigbarhet for både lag og arrangør fant FS det riktig å avlyse turneringene nå. 

Det vil bli lagt ut informasjon om hvordan NIHF ser på resten av sesongen for alle årsklasser (inkl informasjon om ovenstående) påwww.hockey.no i løpet av kort tid.