Program for samling 3 på Manglerud

Fredag 3 juni:   16.30   Oppmøte   16.45-17.30   Teori   17.45 Oppvarming   18.45-20.00   Is   20.15 Nedjogg   20.30   Avslutning   Lørdag 4 juni:   […]


Program for samling 2 på Manglerud  

Tema: Bli kjent krav og forventning    Fredag 20 mai:   16.30   Oppmøte   16.45-17.30   Krav og forventning teori   17.45-18.15   Oppvarming   18.45-19.45   Is Alle […]