Program for samling 3 på Manglerud


Fredag 3 juni:  

16.30  Oppmøte  
16.45-17.30  Teori  
17.45Oppvarming  
18.45-20.00  Is  
20.15Nedjogg  
20.30  Avslutning  

Lørdag 4 juni:  

08.30Oppmøte / Oppvarming
09.30-10.30  Is
11.00  Lunsj  
12.00Teori
13.30Oppvarming
14.30-15.30  Is
15.45  Nedjogg  
16.00Avslutning  

Søndag 5 juni:  

09.30  Oppmøte/ Oppvarming   
10.30-11.45Is  
12.00Nedjogg
12.30Dusj
12.45Lunsj
13.30Teori
14.30Avslutning