Samling 21-23 august for gutter U15 avlyses


Samlingen i Lørenhallen 21-23 august som skulle holdes for gutter U15 avlyses grunnet usikkerheten i Corona situasjonen. Vi beklager dette og kommer tilbake med ny dato for samlingen senere.